• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

                                                OZNAM

 

o zaradení televíznej stanice STV 3

 

Oznamujeme, že dňa 23.12.2019 bol do vysielacieho rastra káblovej televízie

SBD 1 zaradený program STV 3.                                                                   

 

Pre naladenie STV 3 pri digitálnom vysielaní doporučujeme spustiť automatické

úplné ladenie v pásme DVB-C.

Pre naladenie STV 3  v analógovom vysielaní nie je nutné nič robiť nachádza sa na pozícii,

kde bol kanál CNN čiže poradové číslo 6. 

 

 

Kanál Šlágr bol zaradený na frekvenciu 402 MHz/64 QAM. Je potrebné preladenie danej frekvencie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba