Vitajte na stránkach SBD I Košice


Stavebné bytové družstvo I, Košice
Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868


Úvod

Aktuality

OZNAM

Pri príjme programov z našej digitálnej káblovej ponuky je potrebné spustiť nové ladenie na vašom prijímači alebo set top boxe v prípade, že distribútor programov zmenil frekvenciu alebo kanál. V tejto súvislosti sa nemusí zhodovať počet programov uvádzaných na našej stránke so skutočnosťou. Pri príjme analógovej ponuky nové ladenie nie je nutné.

V dôsledku zmeny vysielacích frekvencií na satelite sme boli nútení upraviť frekvencie niektorých programov (Eurosport). Z toho dôvodu je potrebné spustiť nové ladenie na vašich prijímačoch.

Za vzniknuté komplikácie sa užívateľom ospravedlňujeme a v prípade pretrvávajúcich problémov s naladením set top boxu alebo televízneho prijímača Vám túto službu zabezpečí náš servisný technik.