• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

                                     

 

 

                                                                                                                      Oznam !

 

                                                                                                                   

 

Dňa 24.04.2018 bola spustená automatická editácia programov po každom ladení tv, čo v praxi znamená, že vždy po ladeni tv programov budú zoradené v rovnakom poradí ako predtým.

Momentálne nastavenie je : slovenské tv, české tv, športové tv, maďarské tv, nemecké tv atď... 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností volajte na tieto telefónne čísla :

Servis: 055/3012345

SBDI: 0905 388 781 ( 8:oo Hod do 16:oo Hod počas  pracovných dní )

 

Oznam o vyradení TV stanice Senzi dňa 4.4.2018 z dôvodu zmeny autorských práv a spoplatnenia.  

Podrobný rozpis programovej štruktúry je uvedený na web stránkach: http://www.sbd1ke.sk/index.php/sluzby/kablova-televizia

 

Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

                                                                                                                                      

                                                                                                                    Zásady ochrany osobných údajov

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba