• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

                                                                                                         Oznam !

 

 SBD I. v súčinnosti s prevádzkovateľom televíznych káblových rozvodov prechádza v súvislosti s racionalizáciou distribúcie TV signálu na vysielanie cestou jednej stanice, zlučuje dve vysielacie stanice do jednej a to počnúc dňom 29.01.2018. Uvedené zlučovania si vyžadujú zjednotenie vysielacích frekvencií. Zmena vysielacích frekvencií bude počnúc dňom 29.01.2018. Táto zmena sa dotkne abonentov na sídlisku Ťahanovce.

Nové frekvencie digitálneho príjmu: 378 / 386 / 394 / 402 / 410 / 418 /426 / 450 / 458 / 466 / 482 / 490 / 522 / 434 / 442 MHz

V súvislosti s horeuvedeným bude potrebné aby ste si Vaše TV prijímače preladili na uvádzané frekvenčné pásma.

Postup ladenia : / menu / ladenie digitálnych káblových ( DVB-C ) programov  / automatické  úplné .

V prípade akýchkoľvek nejasností volajte na tieto telefónne čísla :

Servis: 055/3012345

SBDI: 0905 388 781

Podrobný rozpis programovej štruktúry je uvedený na web stránkach: http://www.sbd1ke.sk/index.php/sluzby/kablova-televizia

 

Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba