V súvislosti so zmenou správy a údržby televíznych káblových rozvodov počnúc dňom 01.04.2016, Vám oznamujeme následovné:
Nový poskytovateľ:

 ANTIK Telecom s.r.o. , Čárskeho 10 

tel.: 055 / 30 12345

(24 hodín denne od 1.4.2016)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:
od 7,30 do 15,00 hod., tel.: 62 523 11 - 13 / kl.131, pán Lastivka

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba