Podľa Stanov Stavebného bytového družstva I. Košice, Šiesta časť, Orgány družstva, Čl.55 sú orgánmi družstva:

    Zhromaždenie delegátov


    Predstavenstvo
Ján Jurko predseda
Ing. Jaroslav Petrík podpredseda
Ing. Róbert Gold podpredseda
Ing Štefan Oros podpredseda
Miroslav Kisela člen
Ing. Juraj Futó člen
RNDr. Pavel Hornáček člen
Ing. Pavol Ország člen
Ján Goliáš člen
Ing. Miroslav Lichner člen
Marcel Takáč člen

    Kontrolná komisia
MVDr.Nadežda Macková predsedníčka
Ján Dinič člen
Ing. Božena Kováčová člen
Ľubica Karpelesová člen
Peter Choreň člen


    Predseda
    Členská schôdza samosprávy
    Výbor samosprávy, resp. predseda ČS /ak nie je výbor/

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba