• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

                                 CHRÁŇTE SA PRED VLÁMANÍM !

Polícia zachytila zvýšený počet vlámaní do bytov a nebytových

priestorov domov. V priloženom letáku podrobne informuje, ako sa

treba správať a čo je potrebné vykonať, aby sa k vám zlodeji

nedostali, prípadne, ako postupovať, ak sa do vášho domu alebo

bytu niekto vlámal.

 

ODKAZ NA LETÁK 

 

 

 

 

OZNAM 

  

 

Od 15.12.2020 je spustený webportál pre vlastníkov a nájomcov bytov v našej správe.

 

Portál je dostupný  na adrese: https://infobyt.susoft.sk/User/login

Našim cieľom je umožniť ktorémukoľvek vlastníkovi / nájomcovi družstevného bytu resp. užívateľovi prístup k údajom týkajúcich sa

bytového domu ako aj bytu. Pre viac informácií o danom portále,

registrácií a jeho využití kliknite na odkaz : KLIK

                                                                                                                                                                                                              Ing. Marcel Takáč

                                              predseda SBD I. Košice

                                                                              

 

 

 

OZNAM  

Od 28.12.2020 do odvolania je pre klientov/verejnosť SBD I. zatvorené.  Vaše požiadavky vybavíme telefonicky, emailom alebo listom /vid: www.sbd1ke.sk/kontakty. Prevzatie alebo odovzdanie dokumentov súvisiacich so správou bytových domov bude umožnené cez okienko vrátnice.

                                                                                                    Za pochopenie ďakujeme.

                                           Ing. Marcel Takáč

                                              predseda SBD I. Košice

                                                                              

 

 

 

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty použite nasledovné platobné symboly:

 

§  číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK09 6500 0000 0000 2054 2173

§  variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO

§  konštantný symbol: 0558

§  špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO).

 

Uhrádzajte iba čiastku „Na úhradu“ .... EUR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  Postup v prípade zistenia úniku plynu v byte / dome.

                                             

 

-

 Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba