Elektronicky zasielané vyučtovania nákladov sú zaheslované ” osobným overovacím kódom “. Uvedený kód je znázornený na vyúčtovaní za rok 2020, resp. na Vašom zálohovom predpise.

Sprievodné listy a Výročné správy o činnosti správcu bytového sú k dispozícii aj nezaregistrovaným vlastníkom a nájomcov bytov na uvedenom odkaze : https://infobyt.susoft.sk/User/public

Oznam o celosystémovej odstávky dodávky teplej úžitkovej  zo SCZT Košice v termíne 14.06.2022 od 00:01  do  24:00 hod.

Vážený  vlastník,  nájomník bytu, Vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2021, Vám bude doručené v zmysle platnej legislatívy SR najneskôr  do 31.5.2022.   Ak Vám z vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2021 vznikne… Continue Reading…

SBD I. Košice pristúpilo k možnosti vykonania „samoodpočtu“ pomerových rozdeľovačov nákladov ÚK za rok 2021. 11. februára 2022 Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu spojenú s ochorením COVID-19,  SBD I. Košice pristúpilo k možnosti vykonania „samoodpočtu“ pomerových rozdeľovačov nákladov ÚK všetkým… Continue Reading…

SBD I, Košice so sídlom Vojenská 14 ponúka na prenájom skladové priestory s rampou – dva prepojené priestory o výmere 61 m2 a 115 m2, spolu 176 m2 a parkovacím miestom. Kontaktná osoba: Platková, sekretariát 055/62 540 20; +421917880302 Čítaj… Continue Reading…

Od 15.07.2021 sídli v budove SBD I, Vojenská 14, Košice, Notársky úrad, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. Notársky úrad sa nachádza na prvom poschodí v budove SBD I a jeho úradné hodiny sú: Pondelok – Piatok, Od: 8oo – Do:… Continue Reading…

  SBD1, Košice touto cestou vyzýva vlastníkov ,nájomcov,  užívateľov bytov k podpore petície za vysporiadanie pozemkov. Veríme , že  spoločnou aktivitou môžeme dosiahnuť pomoc štátu a vysporiadanie pozemkov  aj pod bytovými domami.   https://www.peticie.com/peticia_za_vysporiadanie_pozemkov_vo_verejnom_zaujme?fbclid=IwAR3r0DICF_Sd6HiWVRJ9wyac07tbqqr14mhgSEh37Qe-606aiuF3XChp05s              … Continue Reading…