Oznam o úprave pracovného režimu SBD I, Košice od 03.01.2022 Budova SBD I, Košice  je naďalej uzavretá. Zamestnanci Vás vybavia telefonicky alebo elektronickou komunikáciou v riadnej pracovnej dobe. Ďakujeme za pochopenie v tejto pandemickej situácii.  

OZNAM           Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu spojenú s ochorením COVID-19,  SBD I, Košice pristúpilo k možnosti vykonania „samoodpočtu“ bytových vodomerov všetkým vlastníkom a nájomcom bytov. Stavy vodomerov SV a TÚV je nutné nahlásiť do 31.12.2021 nasledovne: zaregistrovaným vlastníkom… Continue Reading…

OZNAM        Od 25.11.2021 do odvolania je pre klientov/verejnosť SBD I. zatvorené.  Vaše požiadavky vybavíme telefonicky, emailom alebo listom /vid: www.sbd1ke.sk/kontakty. On-line dokumenty sú k prevzatiu na: www.sbd1ke.sk/dokumenty .   Prevzatie alebo odovzdanie dokumentov súvisiacich so správou bytových domov bude… Continue Reading…

  Za účelom zvyšovania bezpečnosti vlastníkov a nájomcov bytových domov v našej správe SBD I Košice, uzavrelo dohodu o spolupráci na spoločnom projekte o bezplatnej dodávke liekov so spoločnosťou ADOS . www.pharmataxi.sk                 … Continue Reading…

      Odporúčania pre bezpečný pohyb v bytovom dome počas pandémie s ochorením na COVID 19.                                              … Continue Reading…

SBD I, Košice so sídlom Vojenská 14 ponúka na prenájom skladové priestory s rampou – dva prepojené priestory o výmere 61 m2 a 115 m2, spolu 176 m2 a parkovacím miestom. Kontaktná osoba: Platková, sekretariát 055/62 540 20; +421917880302 Čítaj… Continue Reading…

OZNAM – režim dodávky ÚK TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) týmto oznamuje, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 21.09.2021 od 00:01 hod. s postupným… Continue Reading…

Od 15.07.2021 sídli v budove SBD I, Vojenská 14, Košice, Notársky úrad, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. Notársky úrad sa nachádza na prvom poschodí v budove SBD I a jeho úradné hodiny sú: Pondelok – Piatok, Od: 8oo – Do:… Continue Reading…

  SBD1, Košice touto cestou vyzýva vlastníkov ,nájomcov,  užívateľov bytov k podpore petície za vysporiadanie pozemkov. Veríme , že  spoločnou aktivitou môžeme dosiahnuť pomoc štátu a vysporiadanie pozemkov  aj pod bytovými domami.   https://www.peticie.com/peticia_za_vysporiadanie_pozemkov_vo_verejnom_zaujme?fbclid=IwAR3r0DICF_Sd6HiWVRJ9wyac07tbqqr14mhgSEh37Qe-606aiuF3XChp05s              … Continue Reading…

Oznamujeme Vám, že stránkové hodiny SBD I KE od 21.04.2021 sú v štandartnom režime, ale za dodržania prísnych hygienických podmienok. Zoznam podmienok pre vstup do budovy SBDI KE nájdete v odkaze: www.sbd1ke.sk/wp-content/uploads/Pravidla-vstupu-do-budovy-SBD-I-KE-pocas-koronavirusu..pdf