Elektronicky zasielané vyučtovania nákladov sú zaheslované ” osobným overovacím kódom “. Uvedený kód je znázornený na vyúčtovaní za rok 2020, resp. na Vašom zálohovom predpise.

Sprievodné listy a Výročné správy o činnosti správcu bytového sú k dispozícii aj nezaregistrovaným vlastníkom a nájomcov bytov na uvedenom odkaze : https://infobyt.susoft.sk/User/public

Oznam o celosystémovej odstávky dodávky teplej úžitkovej  zo SCZT Košice v termíne 14.06.2022 od 00:01  do  24:00 hod.