Oznámenie o zabezpečení plynulého nábehu vykurovania. Na základe oznámení dodávateľov tepla o postupnom nábehu dodávky ÚK, žiadame všetkých vlastníkov a nájomcov bytov, aby vo svojich bytoch otvorili všetky ventily na vykurovacích telesách naplno horné, prípadne spodné, ako aj termoregulačné hlavice… Continue Reading…

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky ÚK nasledovný: – dňa 20.09.2022 – 00:01 hod. postupný nábeh ÚK.

Stavebné bytové družstvo I, Košice v spolupráci s telekomunikačnou spoločnosťou ANTIK Telecom sa neustále snaží prinášať najmodernejšie technológie pri používaní našej digitálnej káblovej služby. Z tohto dôvodu dôjde k vypnutiu analógového vysielania 22. augusta 2022 a bude nahradená novým moderným… Continue Reading…