baner_pridajtesa
baner_pridajtesa

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV   Na základe oznámenia spoločnosti TEHO s.r.o. Košice Vám oznamujeme, že dňa 20.06.2023 v čase od 7:30 hod. do cca 15:00 hod. bude prerušená dodávka TÚV z dôvodu plánovaných opráv OST 2232 . Ulica: Aténska 12… Continue Reading…

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV   Na základe oznámenia spoločnosti TEHO s.r.o. Košice Vám oznamujeme, že dňa 14.06.2023 v čase od 7:30 hod. do cca 15:00 hod. bude prerušená dodávka TÚV z dôvodu plánovaných opráv OST 2231 . Ulice: Aténska 1… Continue Reading…

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV Na základe oznámenia spoločnosti TEHO s.r.o. Košice Vám oznamujeme, že dňa 07.06.2023 v čase od 7:00 hod. do cca 17:00 hod. bude prerušená dodávka TÚV z dôvodu plánovaných opráv OST 17011. SBD I. Energetické stredisko

Rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu má nové, spravodlivejšie pravidlá

OZNAM Odpočet elektronických pomerových rozdeľovačov tepla (meračov na radiátoroch) bez diaľkového odpočtu. Vzhľadom na dobré skúsenosti z predchádzajúcich období, SBD I. Košice pristúpilo k možnosti vykonania „samoodpočtu“ pomerových rozdeľovačov nákladov ÚK u všetkých vlastníkov a nájomcov bytov. Stavy pomerových rozdeľovačov… Continue Reading…

V predchádzajúcich dňoch boli hromadne doručované nové mesačné zálohové predpisy platné od 1.3.2023,  platené v mesiaci február 2023, aj s priloženým informačným sprievodným listom.     Zmena predpisu bude do SIPA premietnutá automaticky. Kto neplatí mesačný zálohový predpis platieb SIPOM, je potrebné… Continue Reading…

Oznamujeme vlastníkom a nájomcom bytov, že z dôvodu ukončenia činnosti výťahového strediska pri SBD I, Košice od 1.2.2023 zabezpečuje výkon servisu výťahov a havarijnej služby na vybraných zariadeniach spoločnosť OTIS s.r.o. Hlásenie porúch 24 / 7 na čísle: 0800 13… Continue Reading…

Od 15.07.2021 sídli v budove SBD I, Vojenská 14, Košice, Notársky úrad, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. Notársky úrad sa nachádza na prvom poschodí v budove SBD I a jeho úradné hodiny sú: Pondelok – Piatok, Od: 8oo – Do:… Continue Reading…