Podľa Stanov Stavebného bytového družstva I. Košice, Šiesta časť, Orgány družstva, Čl.55 sú orgánmi družstva:

    Zhromaždenie delegátov


    Predstavenstvo
Ing. Marcel Takáč predseda predstavenstva
Ing. Róbert Gold podpredseda predstavenstva
Ing Štefan Oros podpredseda predstavenstva
Miloslav Kisela člen
Ing. Peter Vodila člen
Ing. Juraj Futó, PhD. člen
   

    Kontrolná komisia
MVDr.Nadežda Macková predsedníčka
Ján Dinič člen
Bc. Peter Choreň člen


    Predseda
    Členská schôdza samosprávy
    Výbor samosprávy, resp. predseda ČS /ak nie je výbor/

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba