Nahlásenie porúch v pracovnej dobe 62 523 11-13
Nahlásenie porúch Kuzmányho - výťahy 62 541 70
Nahlásenie porúch Ťahanovce - výťahy 63 610 39Havarijná služba po pracovnej dobe a
v dňoch pracovného pokoja

kúrenie, voda, plyn 0908 535 208
elektrina, výťahy 0908 535 206Správca káblovej televízie

(24 hodín denne od 1.apríla 2016)

ANTIK Telecom s.r.o.,

Čárskeho 10

055 / 30 12345

Nahlásenie porúch TKR v pracovnej dobe

62 523 11 - 13 / kl.131

pán Lastivka 

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba