Káblová televízia

Z dôvodu zefektívnenia služieb Vám dávame možnosť nahlásenia porúch TKR aj emailom: kablovka@antik.sk, ktorý musí obsahovať tieto údaje:

Meno:

Ulica:

Poschodie/č.b.:

Telefónne číslo:

Počet kanálov :

  • analóg /menší počet ako 100/
  • digitál  /väčší počet ako 100/

Popis poruchy (s uvedením názvu kanálu)

Ladenie – skúšal/neskúšal/nevie