Kontakty – tlač

Stavebné bytové družstvo I, Vojenská 14, 040 01 Košice, Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13
 
 
Titul Priezvisko Meno Funkcia Kancelária Telefón Klapka E-mail
Ústredňa vrátnica 01 62 523 11-13 115 sbd1@sbd1ke.sk
Ing. Takáč Marcel predseda 201 62 540 20 102 predseda@sbd1ke.sk
Platková Ingeborg sekretariát predsedu 202 62 540 20 101 platkova@sbd1ke.sk
Platková Ingeborg sekretariat 202 62 540 20 101 sbd1@sbd1ke.sk
Ing. Gold Róbert ekonomický námestník 207 62 298 45 118 gold@sbd1ke.sk
Ing. Oros Štefan technický námestník 114 62 298 46 123 oros@sbd1ke.sk
Antolová Jana bytová technička 104 62 537 97 104 antolova@sbd1ke.sk
Ing. Breza Martin revízny technik na plyn 127 62 523 11-13 129 breza@sbd1ke.sk
Dratvová Bibiana účtovníčka, mzdy 209 62 523 11-13 117 dratvova@sbd1ke.sk
Grimpliniová Silvia vedúca technického úseku 103 62 537 97 125 grimpliniova@sbd1ke.sk
Hazerová Mária sekretariát údržby 127 62 541 18 105 hazerova@sbd1ke.sk
Bc. Hadžegová Alena nájomné 203 62 515 19 110 hadzegova@sbd1ke.sk
Mgr. Husárová Daniela Ochrana osobných údajov 206 62 51791 106 zodpovednaosoba@sbd1ke.sk
Mgr. Husárová Daniela organizačný referát 206 62 541 00 106 schodza@sbd1ke.sk
Horňáková Zuzana účtovníčka 210 62 523 11-13 116 hornakova@sbd1ke.sk
JUDr. Husár Ivan právnik 02 62 512 69 126  
Čurneková Zuzana nájomné 203 62 515 19 110 curnekova@sbd1ke.sk
Karchová Magdaléna ved.ekonomického oddelenia 208 62 531 67 124 karchova@sbd1ke.sk
Kisela Miloslav Výťahový technik  62 523 11-13   105 vytahovytechnik@sbd1ke.sk
Kovaliková Ľudmila bytová technička 102 62 541 44 109 kovalikova@sbd1ke.sk
Lastivka Andrej energetik, rozvody TKR, 204 62 523 11-13 131 lastivka@sbd1ke.sk
Lešo Dušan Ing. stavebný dozor, stavebné úpravy 110 62 523 11-13 119 leso@sbd1ke.sk
MVDr. Macková Nadežda kontrolná komisia 101 62 541 04 128 kontrolnakomisia@sbd1ke.sk
Miartušová Stella bytový referát 204 62 523 14 107 bytovyreferat@sbd1ke.sk
           
           
Stredisko údržby údržba 127 62 541 18   udrzba@sbd1ke.sk
Sakáčová Viera podateľňa, pokladňa 205 62 523 11-13 114 sakacova@sbd1ke.sk
Serbinová Mária energetik 112 62 523 11-13 108 serbinova@sbd1ke.sk
Ing. Simko Miron vedúci strediska energ. hosp. 111 62 537 10 113 simko@sbd1ke.sk