Odpočet elektronických pomerových rozdeľovačov tepla

(meračov na radiátoroch) bez diaľkového odpočtu

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okolností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

V prípade pomerových meračov od spoločnosti SIEMENS resp. CALORIC postupujte podľa obrázka:

  Meno (povinné): Priezvisko (povinné):
  Ulica (povinné): Číslo bytu:
  E-mail (povinné): Tel.kontakt (povinné):
  Výrobné číslo merača: Spotreba za rok (hodnota M 0000): Fotka merača:

  Súhlasím so spracovaním zadaných údajov tohto formulára podľa Súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov (povinné):
  Čestne prehlasujem, že údaje, ktoré som uviedol/uviedla sú pravdivé a súhlasím s ich spracovaním u správcu SBD I KE (povinné):
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad ochrany osobných údajov (povinné):
  Opíšte nasledovné znaky:
  captcha