Odpočet vodomerov SV a TÚV

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okolností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

Návod na odpočet vodomerov SV a TÚV:


Odpočet:

  Meno (povinné): Priezvisko (povinné):
  Ulica (povinné): Číslo bytu:
  E-mail (povinné): Tel.kontakt (povinné):
  Výrobné číslo merača: Stav vodomera Fotka merača:
  Čierne: Červené:

  Súhlasím so spracovaním zadaných údajov tohto formulára podľa Súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov (povinné):
  Čestne prehlasujem, že údaje, ktoré som uviedol/uviedla sú pravdivé a súhlasím s ich spracovaním u správcu SBD I KE (povinné):
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad ochrany osobných údajov (povinné):
  Opíšte nasledovné znaky:
  captcha