OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV, Hutnícka 2 až 18 dňa 07.06.2023 v čase od 7:00 hod. do cca 17:00 hod.

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Na základe oznámenia spoločnosti TEHO s.r.o. Košice
Vám oznamujeme, že dňa 07.06.2023 v čase od 7:00 hod. do cca 17:00 hod.
bude prerušená dodávka TÚV z dôvodu plánovaných opráv OST 17011.

SBD I.
Energetické stredisko