OZNAM – Odpočet elektronických pomerových rozdeľovačov tepla (meračov na radiátoroch) bez diaľkového odpočtu

OZNAM

Odpočet elektronických pomerových rozdeľovačov tepla

(meračov na radiátoroch) bez diaľkového odpočtu.

Vzhľadom na dobré skúsenosti z predchádzajúcich období, SBD I. Košice pristúpilo k možnosti vykonania „samoodpočtu“ pomerových rozdeľovačov nákladov ÚK u všetkých vlastníkov a nájomcov bytov. Stavy pomerových rozdeľovačov nákladov ÚK ( výrobné číslo merača a hodnota na displeji, kde je symbol M )  je nutné nahlásiť do 31.03.2023 nasledovne:

  1. zaregistrovaným vlastníkom a nájomcom bytov cez portál pre vlastníkov bytov, ktorý je prístupný na https://infobyt.susoft.sk/User/login/ , ( nezaregistrovaní vlastníci a nájomcovia bytov sa môžu do uvedeného portálu zaregistrovať ),
  2. prostredníctvom formulára na internetovej stránke: https://www.sbd1ke.sk/odpocet-elektronickych-pomerovych-rozdelovacov-tepla/ ,
  3. e-mailom na simko@sbd1ke.sk,
  4. poštou, alebo osobne na podateľni SBD I, Košice, Vojenská 14

Pre rýchlejšiu komunikáciu odpočtu odporúčame zvoliť prvú možnosť

Za pochopenie a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.