Oznámenie o zabezpečení plynulého nábehu vykurovania.

Oznámenie o zabezpečení plynulého nábehu vykurovania.

Na základe oznámení dodávateľov tepla o postupnom nábehu dodávky ÚK, žiadame všetkých vlastníkov a nájomcov bytov, aby vo svojich bytoch otvorili všetky ventily na vykurovacích telesách naplno horné, prípadne spodné, ako aj termoregulačné hlavice na hodnotu 5.
Zároveň žiadame vlastníkov a nájomcov bytov na najvyššom poschodí o zabezpečenie odvzdušnenia vykurovacích telies.
Uvedenou skutočnosťou sa zabezpečí plynulý a bezproblémový nábeh vykurovania v jednotlivých bytových domoch.

Ing. Miron Simko
Energetické stredisko