Oznámenie pre vlastníkov a nájomcov bytov.

V predchádzajúcich dňoch boli hromadne doručované nové mesačné zálohové predpisy platné od 1.3.2023,  platené v mesiaci február 2023, aj s priloženým informačným sprievodným listom.

 

 

Zmena predpisu bude do SIPA premietnutá automaticky.

Kto neplatí mesačný zálohový predpis platieb SIPOM, je potrebné si trvalý platobný príkaz zmeniť v mesiaci 2/2023 podľa platobných údajov uvedených v predpise.

 

V prípade mesačného zálohového predpisu doručeného e-mailom potrebujete pre otvorenie prílohy osobný overovací kód, ktorý  nájdete v predchádzajúcich zálohových predpisoch, alebo v poslednom vyúčtovaní nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2021.

Overovací kód nájdete, keď ste registrovaný, alebo sa zaregistrujete na www.sbd1ke.sk  cez záložku prihlásenie a následne sa zaregistrujte ako nový užívateľ.

 

 

V Košiciach 1.2.2023

                                                          Ing. Marcel TAKÁČ, MBA

                                                            predseda  SBD1 Košice