Oznamujeme vlastníkom a nájomcom bytov, že z dôvodu ukončenia činnosti výťahového strediska pri SBD I, Košice od 1.2.2023 zabezpečuje výkon servisu výťahov a havarijnej služby na vybraných zariadeniach spoločnosť OTIS s.r.o.

Oznamujeme vlastníkom a nájomcom bytov, že z dôvodu ukončenia činnosti výťahového strediska pri SBD I, Košice od 1.2.2023 zabezpečuje výkon servisu výťahov a havarijnej služby na vybraných zariadeniach spoločnosť OTIS s.r.o.

Hlásenie porúch 24 / 7 na čísle: 0800 13 14 15

Výťahové zariadenie, ktorých sa táto zmena dotkla, budú riadne označené novým kontaktným číslom.

 

V Košiciach dňa: 30.01.2023