Samospráva

Podľa Stanov Stavebného bytového družstva I. Košice, Príloha Stanov Stavebného bytového družstva, Čl. 1 samospráva:

Samospráva je organizačnou jednotkou družstva. Zriaďuje sa rozhodnutím predstavenstva, ktoré stanoví okruh jej pôsobnosti.
Jednotlivé družstevné domy, rodinné domčeky a objekty s nebytovými priestormi, postavené podľa samostatnej projektovej dokumentácie, ktorých výstavba bola samostatne financovaná, tvoria na sebe nezávislé ekonomické jednotky strediska bytového hospodárstva samosprávy.
Úlohou samosprávy je aktivizovať členov a umožňovať im priamu účasť na spoločenskej a hospodárskej činnosti družstva.
Orgány družstva, ktoré zabezpečujú činnosť samosprávy sú: členská schôdza samo- správy a výbor samosprávy.