Telefónny zoznam, E-mail

Vytlačiť telefonny zoznam

vrátnica
Ústredňa
kancelária: 1
tel.: +421-55-62 523 11-13 klapka: 115
e-mail: sbd1@sbd1ke.sk

predseda
Ing. Takáč Marcel
kancelária: 201
tel.: +421-55-62 540 20 klapka: 102
e-mail: predseda@sbd1ke.sk

sekretariát predsedu
Platková Ingeborg
kancelária: 202
tel.: +421-55-62 540 20 klapka: 101
e-mail: platkova@sbd1ke.sk

sekretariat
Platková Ingeborg
kancelária: 202
tel.: +421-55-62 540 20 klapka: 101
e-mail: sbd1@sbd1ke.sk

ekonomický námestník
Ing. Gold Róbert
kancelária: 211
tel.: +421-55-62 298 45 klapka: 118
e-mail: gold@sbd1ke.sk

technický námestník
Ing. Oros Štefan
kancelária: 114
tel.: +421-55-62 298 46 klapka: 123
e-mail: oros@sbd1ke.sk

bytová technička
Antolová Jana
kancelária: 104
tel.: +421-55-62 537 97 klapka: 104
e-mail: antolova@sbd1ke.sk

revízny technik na plyn
Ing. Breza Martin
kancelária: 127
tel.: +421-55-62 523 11-13 klapka: 129
e-mail: breza@sbd1ke.sk

účtovníčka, mzdy
Dratvová Bibiana
kancelária: 209
tel.: +421-55-62 523 11-13 klapka: 117
e-mail: dratvova@sbd1ke.sk

vedúca technického úseku
Grimpliniová Silvia
kancelária: 103
tel.: +421-55-62 537 97 klapka: 125
e-mail: grimpliniova@sbd1ke.sk

sekretariát údržby
Hazerová Mária
kancelária: 127
tel.: +421-55-62 541 18 klapka: 105
e-mail: hazerova@sbd1ke.sk

nájomné
Bc. Hadžegová Alena
kancelária: 203
tel.: +421-55-62 515 19 klapka: 110
e-mail: hadzegova@sbd1ke.sk

Ochrana osobných údajov
Mgr. Husárová Daniela
kancelária: 206
tel.: +421-55-62 51791 klapka: 106
e-mail: zodpovednaosoba@sbd1ke.sk

organizačný referát
Mgr. Husárová Daniela
kancelária: 206
tel.: +421-55-62 541 00 klapka: 106
e-mail: schodza@sbd1ke.sk

účtovníčka
Horňáková Zuzana
kancelária: 210
tel.: +421-55-62 523 11-13 klapka: 116
e-mail: hornakova@sbd1ke.sk

právnik
JUDr. Husár Ivan
kancelária: 2
tel.: +421-55-62 512 69 klapka: 126
e-mail:  

nájomné
Čurneková Zuzana
kancelária: 203
tel.: +421-55-62 515 19 klapka: 110
e-mail: curnekova@sbd1ke.sk

ved.ekonomického oddelenia
Karchová Magdaléna
kancelária: 208
tel.: +421-55-62 531 67 klapka: 124
e-mail: karchova@sbd1ke.sk

výťahový technik
Kisela Miloslav
kancelária: 126
tel.:  +421-55-62 523 11-13 klapka: 121
e-mail: vytahovytechnik@sbd1ke.sk

bytová technička
Kovaliková Ľudmila
kancelária: 102
tel.: +421-55-62 541 44 klapka: 109
e-mail: kovalikova@sbd1ke.sk

energetik, rozvody TKR,
Lastivka Andrej
kancelária: 204
tel.: +421-55-62 523 11-13 klapka: 131
e-mail: lastivka@sbd1ke.sk

stavebný dozor, stavebné úpravy
Ing. Lešo Dušan
kancelária: 104
tel.: +421-55-62 523 11-13 klapka: 119
e-mail: leso@sbd1ke.sk

kontrolná komisia
MVDr. Macková Nadežda
kancelária: 105
tel.: +421-55-62 541 04 klapka: 128
e-mail: kontrolnakomisia@sbd1ke.sk

bytový referát
Miartušová Stella
kancelária: 203
tel.: +421-55-62 523 14 klapka: 107
e-mail: bytovyreferat@sbd1ke.sk

energetik
Lastivka Andrej
kancelária: 204
tel.: +421-55-62 523 11-13 klapka: 108
e-mail: lastivka@sbd1ke.sk

údržba
Stredisko údržby
kancelária: 127
tel.: +421-55-62 541 18 klapka: 105
e-mail: udrzba@sbd1ke.sk

podateľňa, pokladňa
Sakáčová Viera
kancelária: 205
tel.: +421-55-62 523 11-13 klapka: 114
e-mail: sakacova@sbd1ke.sk

energetik
Serbinová Mária
kancelária: 204
tel.: +421-55-62 523 11-13 klapka: 108
e-mail: serbinova@sbd1ke.sk

vedúci strediska energ. hosp.
Ing. Simko Miron
kancelária: 207
tel.: +421-55-62 537 10 klapka: 113
e-mail: simko@sbd1ke.sk