TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky ÚK nasledovný: – dňa 20.09.2022 – 00:01hod. postupný nábeh ÚK.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky ÚK nasledovný:
– dňa 20.09.2022 – 00:01 hod. postupný nábeh ÚK.