Vážený klient káblovej televízie, Od 24. 6. 2024 dôjde k modernizácii káblovej televízie spoločnosťou ANTIK Telecom v spolupráci s SBD I, Košice. Získate kvalitnejší obraz a viac TV kanálov. Táto pozitívna zmena si však vyžaduje preladenie jednotlivých kanálov.

Vážený klient káblovej televízie,
Od 24. 6. 2024 dôjde k modernizácii káblovej televízie spoločnosťou ANTIK Telecom v spolupráci s SBD I,
Košice. Získate kvalitnejší obraz a viac TV kanálov. Táto pozitívna zmena si však vyžaduje preladenie
jednotlivých kanálov na uliciach:

Magurská 4, 6, 8
Kuzmányho 1 – 27Kpt. Nálepku 1 – 17

Československej armády 1 – 35

Zimná 21,23

Ak by ste potrebovali pomoc s preladením signálu, nahláste prosím svoj záujem na telefónnom čísle
055/30 12345. Zároveň sme Vám k dispozícii aj v našich zákazníckych centrách na Čárskeho 10 alebo
v OC Optima v Košiciach.