Preplatenie bločkov – Ťahanovce

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okolností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

  Žiadame o preplatenie bločkov za zakúpený materiál:

  dátum:
  Súhlasím so spracovaním zadaných údajov tohto formulára podľa Súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov (povinné):
  Čestne prehlasujem, že údaje, ktoré som uviedol/uviedla sú pravdivé a súhlasím s ich spracovaním u správcu SBD I KE (povinné):
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad ochrany osobných údajov (povinné):

  opíšte nasledovné znaky:
  captcha