Vážený vlastník, nájomník bytu, ak Vám z vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2023 vznikol: preplatok / nedoplatok nižšie je sprievodný list ( odkaz continue reading.. )

Vážený vlastník, nájomník bytu,                                                                

 

Ak Vám z vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2023 vznikol:

 

PREPLATOK:

 

A: Vám bude preplatok  zaslaný na Váš osobný bankový účet do 30.06.2024.

 

Čo v prípade, že nemáte hlásený osobný bankový účet ?

 

  1. Bankový účet nahlásite cez elektronickú správu (e-mail), v časti žiadosti a nahlášky, ak ste zaregistrovaný na portáli sbd1.sk,

alebo sa zaregistrujte  cez https://infobyt.susoft.sk/User/register

  1. Bankový účet nahlásite osobne na SBD I, Vojenská 14, Košice kancelária číslo 203.

Prineste si so sebou občiansky preukaz. Tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť a podpísať u nás, nájdete aj  na  https://www.sbd1ke.sk/wp-content/uploads/SUHLAS-so-sprac.-osobnych-udajov-k-BU.pdf

 

 

B: Vám bude preplatok  zaslaný poštovou poukážkou do vlastných rúk / na konkrétne meno v nej uvedené / znížený o poplatok pošty. Preplatky do 15 € poštovou poukážkou neposielame.

 

Ak Vám z vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2023 vznikol:

 

NEDOPLATOK:

 

je potrebné ho vysporiadať do 30.6.2024 podľa platobných údajov uvedených v spodnej časti vyúčtovania

 

A: poštovou poukážkou

B: bankovým prevodom

 

POZOR: nedoplatok nie je možné zaplatiť SIPOM.

           

            V prípade, že došlo počas vyúčtovacieho obdobia k prevodu bytu do osobného vlastníctva, budú Vám doručené 2 vyúčtovania a to za obdobie, ako nájomca bytu a za obdobie, od kedy ste sa stali vlastníkom bytu. Vyúčtovanie nie je kompenzované, čo v praxi znamená, že  preplatok Vám bude zaslaný a nedoplatok je potrebné uhradiť samostatne.